Çevre

Çevre Politikamız

BATI ANADOLU GRUBU olarak tüm çimento fabrikalarımızdaki amacımız, ulusal ve uluslararası standartlara uygun biçimde klinker ve çimento üretmek ve bu ürünleri müşteri istek ve beklentilerine uygun bir hizmet anlayışıyla sunmaktır.

Bu sorumluluklarımızı yerine getirirken, doğaya saygı ve çevre kirliliğinin önlenmesi genel prensibimizdir. Yaşadığımız çevrenin korunmasının ve iyileştirilmesinin işimizin ve hayatımızın ayrılmaz bir parçası olduğunun bilincindeyiz. Bu nedenle, çevre kirliliğini önlemeye ve doğal kaynakları bilinçli şekilde kullanmaya maksimum düzeyde özen gösteriyoruz. Oluşan atıkları kaynağında azaltıyor ve mümkün olan her durumda bu atıkları ekonomiye tekrar kazandırıyoruz.

Grup şirketlerimizden BATIÇİM ve BATISÖKE, sahip oldukları "İşletme Lisansı" ile "Atık Menüsü" kapsamındaki diğer faaliyet sahiplerinin ürettiği atıkları alternatif yakıt olarak kullanmakta, bu yolla katı ve tehlikeli atıkların deponi alanlarına ve/veya kontrolsüz olarak alıcı ortama gitmesini önleyerek çevre kirliliğine engel olmaktadır. Bunu gerçekleştirirken bu atıkların ısıl güçlerinden faydalanarak, çimento üretiminin birincil yakıtı olan kömürden belli oranlarda kazanç sağlamaktadır. Bu yolla doğal kaynakların ekonomik kullanımına katma değer oluşturulmaktadır. Atıkların alternatif yakıt olarak yakılması sonucunda oluşan kül, klinker bünyesinde kalmakta, buradan da çimento bünyesine karışarak harici bir atık oluşumuna sebep verilmemektedir. Tüm bu işlemler sırasında oluşan emisyonlar sürekli olarak izlenmekte ve yetkili mercilere raporlanmaktadır.

BATIÇİM ve BATISÖKE, kullandıkları maden sahalarını faaliyet bitiminde rehabilite ederek bitki ve canlı yaşamının varolacağı şekilde bırakmakta; ”doğaya yeniden kazandırma” faaliyetlerinin gerçekleştiricisi ve takipçisi olmaktadır.

REHABİLİTASYON
Belkahve Kalker Ocakları’ndaki Çalışmalar

Madencilik faaliyetlerinin sona erdiği açık ocaklarda yapılan rehabilitasyon ve rekültivasyon çalışmasının amacı, ocak sahasının mevcut topografyasını doğal topografyaya mümkün olduğunca uyumlu hale getirmek, daha sonra da (eğer ocak çukuru başka bir amaçla kullanılmayacaksa) arazi parçasını tarımsal veya ormansal kullanıma hazırlamak, yani bölgede ekolojik dengeyi yeniden sağlamaya çalışmaktır.

Bu amaçla, sahada gerçekleştirilen doğaya yeniden kazandırma çalışmaları ile faaliyet alanında bulunan şevler düzenlenmekte, kademelerde çukurlar ve kanallar açılarak bu boşluklara bitkisel toprak serilmekte, ekilen bitkilerin ve ağaçların büyümesi ile de alanın peyzaj açısından çevre ile uyumu sağlanmaktadır.

Özellikle çabuk gelişen, toprağı azotça zenginleştirerek bitki yaşamını güçlendirecek; kurak iklimde ve kireçli zeminde yetişebilen, kısa zamanda gelişip alanı diğer bitki türlerine hazırlayacak, bir kısmı da farklı ekstrem koşullara dayanıklı, birbirini destekleyen bitkiler kullanılmıştır.

AĞAÇLANDIRMA

BATI ANADOLU GRUBU, faaliyette olduğu alanların çevre rehabilitasyonunun yanı sıra, gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakma amacıyla da hareket etmekte ve yeşilin her tonunun dünyamızı zenginleştireceğine olan inancıyla çevreci birçok sivil toplum kuruluşuna desteklerini sürdürmektedir. Ege Orman Vakfı’na yapılan bağışlar bunlardan sadece birkaçıdır.

Yaşadığımız çevrenin korunmasının ve iyileştirilmesinin işimizin ve hayatımızın ayrılmaz bir parçası olduğunun bilincindeyiz.