Çevre

Çevre Faaliyetlerimiz

BATIÇİM’e ait Belkahve bölgesindeki kalker ocaklarında yapılan rehabilitasyon çalışmaları

Madencilik faaliyetlerinin sona ermiş olduğu açık ocaklarda yapılan rehabilitasyon ve rekültivasyon çalışmasının amacı, ocak sahasının mevcut topografyasını doğal topografyaya mümkün olduğunca uyumlu hale getirmek, daha sonra da (eğer ocak çukuru başka bir amaçla kullanılmayacaksa) arazi parçasını tarımsal veya ormansal kullanıma hazırlamak, yani bölgede ekolojik dengeyi yeniden kurmaya çalışmak şeklinde özetlenebilir.

---
Rehabilitasyon öncesi Rehabilitasyon sonrası
---

Bu anlamda sahada gerçekleştirilmekte olan doğaya yeniden kazandırma çalışmaları ile, faaliyet alanında bulunan şevler düzenlenmekte ve kademelerde çukurlar ve kanallar açılarak bu boşluklara bitkisel toprağın serilmesi ve ekilen bitkilerin ve ağaçların büyümesi ile zaman içerisinde alanın peyzaj açısından da çevresi ile uyumu sağlanmaktadır.

---
Rehabilitasyon öncesi Rehabilitasyon sonrası
---

Ocak kademe genişlikleri dikkate alınarak; 10 m ve daha geniş olanlarda kademenin dip tarafında 4’er m arayla, 120 cm derinliğinde 1*1 m’lik, kademenin ön tarafında ise, kenarlardan 2 m içerde 100 cm derinliğinde, 120 cm genişliğinde kademe boyunca iş makineleri ile kanal ve çukurlar açılmıştır. Malzeme kalker olduğu için, hidrolik kırıcılı iş makineleriyle önce çukur ve kanallar kırılmış, sonra da yine iş makineleriyle çukur ve kanallar açılmıştır. Kanal ve çukurların dibine 30 cm kalınlığında toprak tabakası, bu toprak tabakasının üzerine de 10 cm kalınlığında iri taneli perlit serilmektedir. Bunun üzerinde kalan kısım da, tekrar toprak tabakasıyla doldurulmaktadır. Perlit serilmesi ile toprağın su tutma yeteneği, dolayısıyla; bitki tutma oranı artırılırken, öte yandan sulama zaman aralıkları önemli derecede azaltılmıştır.

---
Rehabilitasyon öncesi Rehabilitasyon sonrası
---

Öncelikle çabuk gelişen, kökleri derine giderek düşey drenaja ve diğer bitkilerin de derine inmesine yardımcı olacak, toprağı özellikle azotça zenginleştirerek bitki yaşamını güçlendirecek, çok güneşli, çok sıcak, kurak, kireçli zeminde yetişme şansına sahip, bazıları nispeten kısa zamanda gelişip alanı diğer bitki türlerine hazırlayıp terk edecek, bir kısmı farklı ekstrem koşullara dayanıklı olarak birbirini destekleyen bitkiler kullanılmıştır.

---
Rehabilitasyon öncesi Rehabilitasyon sonrası
---

Belkahve bölgesindeki kalker ocağımızda toplam 15 km'lik kademe uzunluğunun üretimi tamamlanarak bu alanın tamamı da ağaçlandırılacaktır. Bu doğrultuda kademeli olarak üretimi tamamlanan basamakların ağaçlandırma çalışmalarına ilk olarak 2007 yılının Ekim ayında başlanmıştır. Ağustos 2009 sonuna kadar yaklaşık 13,20 km'lik kademenin düzenlenmesi ve 12,16 km'lik kademenin de ağaçlandırılması bitirilmiştir.

---
Rehabilitasyon öncesi
Düzensiz basamaklar
Rehabilitasyon sonrası
Basamakların düzenlenmiş hali
Rehabilitasyon öncesi Rehabilitasyon sonrası
Bir önceki resimde düzenlenen kademenin üzerine dikilmiş olan çam ağaçları Çam ağaçlarının köklerine gölge yapması amacıyla dikilen örtücü bitkilerden; kavun
---

Alanda kullanılan bitki türleri listesi aşağıda verilmiştir. Bitkilerin seçimi uzman Peyzaj Mimarı tarafından yapılmıştır.

Rehabilitasyon sahası için yetiştirilen çalı türleri, kademe kenarlarına açılan kanalların içine dikilmektedir. Yetiştirilen çalı türleri aşağıda verilmiştir.

Kademe Kenarına Dikilen Çalılar: Lavandula Stoechas (Lavanta), Spartium Junceum (Katır Tırnağı), Jasminum Fruticans (Sarı Çiçekli Yasemin), Cistus (Laden) (Bu türler kalker ocakları için özel olarak yetiştirilmiştir.)
Ayrıca aşağıdaki bitkiler de kademe kenarındaki kanallara dikilmektedir. Bu bitkiler hazır satın alınmıştır.
Capparis Spinoza (Kapari), (Kermes Meşesi), Ateş Dikeni
Kademe Kenarına Dikilen Ağaçlar: Robinia Pseudoa (Yalancı Akasya), Prunus Amygdalus (Badem), Cercis Siliquastrum, Acacia Dealbata (Ada Mimozası)
Şev diplerine dikilen ağaçlarda aşağıda verilmiştir.
Şev Dibine Dikilen Ağaçlar: Pinus Brutia (Kızıl Çam), Pinus Pinea (Fıstık Çamı ).
Ağaçlandırma çalışmaları sonucunda Ağustos 2009 sonu itibarı ile toplam 40775 adet fidan dikilmiştir.
---
Sarı Çiçekli Yasemin Kartopu Bitkisi
Badem Ağacı Ateş Dikeni